Logo ZSEM w Nowym Sączu

Zespół Szkół
Eletryczno-Meczanicznych
w Nowym Sączu

Logo Sekcji Turystyki Rowerowej

Sekcja
Turystyki
Rowerowej

Szósty rok swojej działalności Sekcja Turystyki Rowerowej Sądeckiego „Elektryka” postanowiła poświęcić na bliższe poznanie terenów Pogórza Rożnowsko-Ciężkowickiego.

Podjęte przez opiekuna STR rozmowy zaowocowały podpisaniem porozumienia między wójtem Korzennej Leszkiem Skowronem, a dyrektorem Zespołu Szkół Elektryczno- Mechanicznych w Nowym Sączu Walentym Szarkiem o współpracy przy realizacji projektu „Turystyka rowerowa w Gminie Korzenna”. Szkoła zobowiązała się w nim do opracowania siłami członków STR 12 tras rowerowych, udokumentowanych mapkami, zdjęciami i opisami. Tak powstał przewodnik rowerowy „Pogórze Rożnowsko-Ciężkowickie 13 wycieczek rowerowych w Gminie Korzenna”. Z wyjątkiem dwóch pierwszych wszystkie wycieczki zaczynają się i kończą w Korzennej. Długość tras każdej z 13 wycieczek waha się od kilkunastu do 50 kilometrów, a wszystkie prowadzą przez najatrakcyjniejsze fragmenty Pogórza Rożnowsko-Ciężkowickiego.

A teraz trochę statystyki:

  1. W ramach projektu członkowie sekcji odbyli 13 wycieczek.
  2. Najkrótsza wycieczka liczy 12 kilometrów.
  3. Najdłuższa około 50 kilometrów.
  4. Najniżej położone miejsce. to brzeg Jeziora Rożnowskiego 270 m n.p.m.
  5. Najwyżej położone miejsce Rosochatka 753 m n.p.m.
  6. Ilość odwiedzonych zabytkowych kościołów 13.
  7. Suma przebytych kilometrów 403 km
  8. W wycieczkach uczestniczyły 2 uczennice, 14 uczniów i 2 nauczycieli.
slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8 slide9 slide10 slide11 slide12 slide13 slide14