Pierwsza wycieczka podczas której poznajemy południowe tereny Pogórza Rożnowsko-Ciężkowickiego, leżące w większości w Gminie Chełmiec, ale już jadąc przez Koniuszową, docieramy do położonej centralnie na pogórzu Gminy Korzenna, obejmującej jego najpiękniejsze fragmenty. Jadąc przez Januszową mamy możliwość podziwiania panoramy Nowego Sącza i wznoszących się na północy kolejnych wzgórz, których wysokość często przekracza 500 m n.p.m. Fenomenem na skalę europejską jest Paszyn, prężny ośrodek sztuki ludowej, których ogromny dorobek podziwiamy w Muzeum Twórców Ludowych znajdującym się na terenie plebani.

Cała trasa wyniosła 30 kilometrów.